Veiligheidsregels van de bank

Home » Kennisbank » Veiligheidsregels van de bank
foto saskia oegema

Auteur: Saskia Oegema

Gecontroleerd op 6 december 2023 | Leestijd: 4 minuten

Bankieren doen we steeds meer digitaal. Daarmee is bankfraude een groeiend maatschappelijk probleem. Er zijn verschillende vormen van (online) fraude, zoals spoofing, phishing en de zogenaamde hulpvraagfraude. Of je bankrekening kan leeggeroofd worden nadat je bankpas is gestolen.

Om (online) fraude te voorkomen, zijn er sinds 1 januari 2014 uniforme regels voor veilig betalen, internetbankieren en mobiel bankieren. Houd je je aan deze veiligheidsregels? Dan loop je geen risico om bij fraude zelf op te draaien voor de schade.

Uniforme regels voor veilig bankieren

Je kunt op verschillende manieren betalen: contactloos, online, contant, met een smartphone, pinnen met je bankpas, via een overschrijving of een incasso. Alle betalingen die wij doen, op welke manier dan ook, vormen samen het betalingsverkeer.

Dankzij het depositogarantiestelsel is je geld veilig op de bank. Maar je moet ook zonder problemen kunnen betalen met je pinpas, contant geld of via internet. Daarom houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht. DNB zorgt ervoor dat het betalingsverkeer veilig, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk is voor iedereen.

Banken hebben een maatschappelijke functie. Iedereen moet veilig kunnen bankieren. Zowel online als offline. Dat is een belangrijke taak voor de bank. Maar ook voor jou. Want om veilig te kunnen bankieren, houdt je je aan deze vijf veiligheidsregels.

Regel 1: Houd je beveiligingscodes geheim

Beveiligingscodes, zoals je pincode en alle codes die je gebruikt voor digitale betalingen en online bankieren, houd je voor jezelf. Schrijf of sla ze niet ergens op. En zorg dat niemand kan meekijken wanneer je de codes intikt.

De bank vraagt nooit per telefoon, e-mail of op een andere manier om je beveiligingscodes. Geef deze codes dus niet zomaar door aan iemand die zich voordoet als medewerker van de bank.

Regel 2: Laat je bankpas nooit door een ander gebruiken

De bankpas die je van je bank krijgt, is van jou. Laat deze niet door iemand anders gebruiken. Bewaar ‘m op een veilig plek en controleer regelmatig of je de bankpas nog in je bezit hebt.

Laat je niet afleiden als je je bankpas gebruikt. En controleer altijd of je na het pinnen je eigen bankpas weer terugkrijgt.

Regel 3: Beveilig de apparatuur die je gebruikt voor je bankzaken, zoals je computer en mobiel

De software op je computer, tablet en smartphone, die je gebruikt voor je bankzaken, moet veilig en voorzien zijn van de actuele updates. Installeer geen illegale software en zorg ervoor dat niemand anders kan inloggen op jouw online bankomgeving.

Beveilig alle apparaten die je gebruikt voor je bankzaken. En vergeet niet uit te loggen.

Regel 4: Controleer regelmatig je bankrekening

Kijk ten minste elke twee weken naar je banksaldo en controleer of deze klopt met je bij- en afschrijvingen.

Zie je transacties waar je geen toestemming voor hebt gegeven? Meld dit dan zo snel mogelijk bij je bank.

Regel 5: Meld incidenten gelijk aan je bank  en volg de aanwijzingen op

Als er iets vreemds of ongewoons aan de hand is, neem je zo snel mogelijk contact op met je bank. De bank geeft je in dat geval instructies, welke je opvolgt. Ook bij zo’n melding zal de bank nooit om je beveiligingscodes vragen.

Neem contact op met je bank als je:

  • Bankpas kwijt of gestolen is
  • Je mobiele apparaat met betaaltoepassing van de bank niet meer hebt
  • Ongewone transacties op je bankrekening ziet, waar je geen toestemming voor hebt gegeven
  • Vermoedt dat iemand anders, zonder jouw toestemming, je beveiligingscodes kent of heeft gebruikt

Houd je aan de veiligheidsregels

Iedereen die zich aan bovenstaande vijf regels houdt, loopt geen risico op te draaien voor schade bij fraude. Heb je je niet aan de regels gehouden? Dan kijkt de bank naar je omstandigheden. En bepaalt per individu of er wel of geen sprake is van grove nalatigheid.

Slachtoffer van bankfraude? Beschrijf dan hoe jij de veiligheidsregels hebt nageleefd of maak duidelijk waarom je dat niet kon doen. Je kunt bij de bank een schadevergoeding claimen. Is grove nalatigheid niet bewezen, dan moet je bank de schade vergoeden. Als je er met je bank niet uitkomt, kun je een klacht indienen via de Interne Klachtenprocedure (IKP). Daarna kun je terecht bij de Financiële Ombudsman of de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ook kun je – onder voorwaarden – de naam, adres en woonplaats van je oplichter krijgen.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

  • Kifid
Informatie gecontroleerd door expert

Deze pagina is gecontroleerd door Saskia Oegema (MSc). Zij is financieel expert op het gebied van Corporate Finance and Control.

Foto saskia oegema