Disclaimer

Home » Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op Bankrekening.nl. Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Bankrekening.nl doet haar best om haar inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Bankrekening.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de aangeboden data, informatie en inhoud van de site. Aan de betrouwbaarheid  kan er niet gegarandeerd worden dat deze site foutloos en volledig functioneert. Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bankrekening.nl en partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de inhoud van Bankrekening.nl en hiermee de verstrekte informatie. Dit geldt ook voor de opgenomen hyperlinks waarnaar wordt verwezen naar derden. 

Indien onjuistheden op deze website worden herkend, verzoeken wij je om dit bij ons te melden via info@bankrekening.nl.

Auteursrechten

Bankrekening.nl behoudt alle rechten aangaande auteurs- en merkrechten en andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Dit heeft betrekking op alle teksten, grafische vormgeving en namen. Alles wat op Bankrekening.nl staat, mag alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Je mag niets overnemen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen zonder toestemming van Bankrekening.nl. 

Wijzigingen 

Het is Bankrekening.nl ten alle tijden toegestaan om de informatie op te website te wijzigen zonder voorafgaande melding. Het is als bezoeker dan ook handig om de site regelmatig te checken, zodat je eventuele wijzigingen tijdig opmerkt. 

Meer informatie

Wil je meer weten over Bankrekening.nl? Bekijk dan de ‘Over ons’ pagina.