Wat gebeurt er met een bankrekening na overlijden?

Home » Kennisbank » Wat gebeurt er met een bankrekening na overlijden?
foto saskia oegema

Auteur: Saskia Oegema

Gecontroleerd op 6 december 2023 | Leestijd: 3 minuten

Als een dierbare overlijdt, meld je dit aan de bank. De bank bepaalt dan welke documenten je nodig hebt om de bankzaken te kunnen regelen. Bijvoorbeeld om de betaalrekening op één naam te zetten. Of voor het opzeggen van de bankrekening. Je krijgt als nabestaande namelijk niet zomaar toegang tot de bankrekening. Soms heb je een verklaring van erfrecht nodig.

Overlijden melden bij de bank

De meeste banken hebben een speciale servicedesk waar nabestaanden het overlijden van hun dierbare kunnen melden. Daar geef je aan dat de rekeninghouder is overleden. De bank helpt je vervolgens verder. Zo krijg je te horen wat er allemaal nodig is om de nalatenschap af te handen: je levert een aantal documenten aan. Welke dat precies zijn, verschilt per situatie.

De bank kan bijvoorbeeld vragen om een:

  • Kopie van de akte van overlijden
  • Kopie van je eigen identiteitsbewijs
  • Verklaring van executele: hierin staat wie de erfenis mag regelen
  • Uittreksel van het centraal testamentenregister (CTR): deze kun je gratis aanvragen
  • Vrijwaringsformulier: hierin staat dat je de bank van claims van eventuele andere erfgenamen vrijwaart
  • Verklaring van erfrecht: hierin staat onder andere wie de erfgenamen zijn, wie recht heeft op (een deel van) de erfenis en wie bevoegd is om bepaalde zaken te regelen

Na het melden van het overlijden

De bank blokkeert de rekening van de overledene. Vanaf dat moment kan de betaalrekening, bankpas en creditcard niet meer worden gebruikt. Ook de online omgeving wordt stopgezet. Geld storten op de bankrekening van de overledene kan nog wel. Automatische incasso’s en periodieke overboekingen lopen soms nog een aantal maanden door. Dat verschilt per bank.  

Na de blokkering controleert de bank de aangeleverde documenten. Soms vraag de bank om een verklaring van erfrecht. Zo’n verklaring is niet gratis en kost al snel een paar honderd euro. Check daarom eerst of je deze wel of niet nodig hebt.

Geen blokkering voor een gezamenlijke rekening

Een gezamenlijke rekening blijft na het overlijden van één van de rekeninghouders wel toegankelijk voor de andere rekeninghouder. Toch kan de bank een gezamenlijke rekening blokkeren. Bijvoorbeeld als erfgenamen bezwaar maken. Of als er een bepaald (hoog) saldo op de bankrekening staat. Bij de meeste banken kan de gezamenlijke rekening na het overlijden op één naam worden gezet.

Nabestaanden krijgen toegang

Na het ontvangen van alle benodigde documenten deblokkeert de bank de rekening van de overledene weer. De nabestaanden, die daar recht op hebben, krijgen toegang tot de rekening en kunnen de financiële zaken afhandelen. Het kan ook zijn dat er een executeur is aangewezen. Hij of zij handelt dan de nalatenschap af.

Ben je gemachtigd om iemands bankrekening te beheren? Dan vervalt deze machtiging na het overlijden. Een gemachtigd persoon moet altijd vastgelegd worden in een testament. Je mag dus niet zomaar de bankzaken van een overleden dierbare regelen. De bank stelt vast of jij wel of niet bevoegd bent. Dit doet de bank aan de hand van een aantal documenten.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

  • Rijksoverheid
Informatie gecontroleerd door expert

Deze pagina is gecontroleerd door Saskia Oegema (MSc). Zij is financieel expert op het gebied van Corporate Finance and Control.

Foto saskia oegema